סקר הטבע העירוני בקריית ים נערך בין השנים 2021-2022 במימון המשרד להגנת הסביבה על ידי החברה להגנת הטבע. במסגרת הסקר מופו מיני צומח וחי וכן, זוהו אתרי טבע ייחודיים ובהם ערכי טבע נדירים. כמו כן, זוהו מפגעים ברחבי העיר וגובשו המלצות להמשך טיפול באתרים השונים המפורטים במסמך. מסמכי הסקר מוגשים לציבור למען הכרות, למידה ולשמירה על הטבע העירוני המיוחד שבעירנו. ניתן לצפות בנתוני הסקר גם במערכת המידע הגיאוגרפית העירונית.

מסמך מסכם

מסמך מסכם טבע עירוני קריית ים .pdf

כרטסת אתרים

אוגדן כרטסות סקר טבע עירוני ומפגעים קריית ים.pdf