שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 27/2020 לביצוע שביל אופניים ועבודות פיתוח בגן סולד קריית ים פומבי 20/04/2021

עבור לארכיון המכרזים