שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז מס' 27/2021 - מכרז לביצוע עבודות פיתוח שלב ב' עבור שכונת גלי ים פומבי 22/10/2021 21/11/2021

עבור לארכיון המכרזים