שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
הודעה על חידוש הליכי מכרז פומבי מס' 04/2020 לביצוע סקר נכסים פומבי

עבור לארכיון המכרזים