שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 1/2021 - להשכרת 3 מבנים לצורכי פעילויות חינוך וספורט חיצוני 26/01/2021
קול קורא מס' 1/2021 פומבי

עבור לארכיון המכרזים