שאלון למועמד/ת למשרה פנויה

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
בקשה להציע הצעות לרכישת רכבים פומבי 29/01/2023 09/02/2023
מכרז פומבי מס' 38/2022 - ביצוע עבודות פיתוח ותשתית ברחבי העיר קריית ים פומבי 08/01/2023

עבור לארכיון המכרזים