The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
קריית ים נמצאת במצב: שגרה זהירה

חיוג מהיר

מוקד קרית ים

משטרה

מגן דוד אדום

מכבי האש

חברת חשמל

פיקוד העורף

דבר ראש העיר

עיריית קריית ים בשיתוף פיקוד העורף, משטרת ישראל, כוחות הביטחון וכלל הגורמים העירוניים, פועלת לאורך השנה כולה על מנת לוודא כי עירנו ערוכה לשעת חירום. האתר שלפניכם, הוא אתר החירום העירוני שלנו, הכולל הנחיות התגוננות ומידע חשוב לשעת חירום.