1
פרטי הספק
2
פרטי חשבון הבנק
3
מסמכים נדרשים
4
הצהרה

פרטי הספק

רחוב, מספר, מספר דירה (במידה ויש) ועיר

 

פרטי חשבון בנק

ניתן להוציא דרך אתר רשות המיסים בישראל 

תנאים והבהרות:

א. פתיחת כרטיס ספק איננה מהווה התחייבות להתקשרות מכל סוג שהיא בין הספק לבין עיריית קריית ים. 

ב. במקרה של התקשרות במידה ובטעות יועבר על חשבון העירייה לחשבון הספק, סכום / עודף מוטעה, הספק מתחייב להחזירו מיידית לעיריית קריית ים.

הנני (חובה) שדה חובה

Browser not supported