גני הילדים העירוניים הינם המסגרת העירונית הראשונה לפיתוח כישורי חיים ומיומנויות בסיסיות, המהוות תשתית להמשך לימודיו של הילד במוסדות החינוך. המדור חותר ליצירת מערכת חינוך לגיל הרך מובילה ואטרקטיבית עם סביבה לימודית איכותית וחדשנית, המאפשרת פיתוח אישי לכל פרט. לצד תכנית הליבה של משרד החינוך בגני הילדים פועלות תכניות העשרה מגוונות. התוכניות ייחודיות לעיר ומתאימות לצרכיה ולחזונה.