The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד
קריית ים היא עיר המשלבת היסטוריה, הנצחה ואמנות מקומית בת ימינו. מי שישוטט בין סמטאותיה ורחובותיה יגלה סיפורים מרתקים של מקומות ושל תושבים ותושבות מתקופה שבה הכל לא היה מובן מאליו. כל אבן ובניין מספרים סיפור על חיים צנועים, מלאי שמחה ותום

לפניכם מיקומי אתרי היסטוריה היסטוריה, הנצחה הנצחה ואמנות מקומית אמנות ברחבי העיר:

תודה מיוחדת למר יוסי נמרי, היסטוריון ומנהל הארכיון של קריית ים, על האיסוף ושיתוף המידע.