הורים יקרים,

שמחים להודיעכם על רישום לגני הילדים העירוניים של קריית ים ולכיתה א׳, לשנת הלימודים תשפ״ד.

לתשומת לבכם, על אף שילדכם מבקר בגן עירוני עליכם לדאוג לרישומו מחדש.

תקופת הרישום הינה חודש פברואר, י׳ בשבט – ז באדר תשפ"ג 1.2.23-28.2.23.

 ניתן לבצע רישום לגנים ולכיתה א׳ גם דרך המוקד הטלפוני בטל׳ 072-2457314, בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00-16:00.

לפרטים נוספים צרו קשר:

 מזכירות מדור הגיל הרך | 04-8789773 | shimritv@k-yam.co.il

מזכירות מדור בתי ספר | 04-8789771 | tirza@k-yam.co.il

מזכירות מרכז קהילתי מנדל (צהרונים) | 04-8750678 | k-yam@matnasim.org.il

 

גיל הרישום לגן ולבית ספר לפי משרד החינוך

חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 3 ואילך. בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה:

 

ילד
כיתה א' - ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017, עד י״ג בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017.
ילד
גילי 5 - ילדים שנולדו בין התאריכים: י״ד בטבת התשע"ח, 1 בינואר 2018, עד כ״ג בטבת התשע"ט, 31 בדצמבר 2018.
ילד
גילי 4 - ילדים שנולדו בין התאריכים: כ״ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019, עד ג׳ בטבת התש״ף, 31 בדצמבר 2019.
ילד
גילי 3 - ילדים שנולדו בין התאריכים: ד׳ בטבת התש״ף, 1 בינואר 2020, עד ט״ז בטבת התשפ״א, 31 בדצמבר 2020.

 

חוברת מידע לגני הילדים העירוניים

חוברת מידע לצהרונים