שימו לב:
- מדובר בבקשה להעברה בין בתי ספר בלבד.
- בקשות העברה בנושא איחוד אחים - הבקשות ייבחנו מדי שנה ואין הרשות מחויבת לקליטת אחים בעתיד.

פרטי מגיש/ת הבקשה (ההורה)

 

רחוב ומספר בית

מספר טלפון זמין

 

מבקש/ת להעביר את התלמיד/ה

 

שם המוסד אליו מבקשים להעביר את התלמיד/ה

התאריך המבוקש להעברה

Browser not supported