בקשה להעברה בין בתי ספר בלבד

אל: אגף החינוך עיריית קריית ים

פרטי מגיש הבקשה

 

רחוב ומספר בית

מספר טלפון זמין

 

מבקש.ת להעביר את התלמיד.ה

 

הלומד.ת בכתה

למשל א1 או גן רבקה

יש למלא רק אם התלמיד.ה לומדים בית ספר ולא בגן חובה

שם המוסד אליו מבקשים להעביר את התלמיד.ה

התאריך המבוקש להעברה

 

Browser not supported