עיריית קריית ים

חילופי מחזיקים בנכס - לעניין ארנונה בלבד

 

כתובת הנכס (חובה) שדה חובה
רחובמספרעירמיקוד

 

פרטי המחזיק/ה הנכנס/ת:

 

פרטי המחזיק/ה היוצא/ת:

 

 

פרטי הבעלים:

 

במידה ומדובר ביותר מאדם אחד, יש לצלם את כל תעודות הזהות, יחד עם הספח

חתימות:

 

Browser not supported

Browser not supported

Browser not supported