תכנית אב לצורכי ציבור

תכנית המתאר של קרית ים מאפשרת קיבולת תכנונית של כ-85 אלף תושבים. בשל מחסור בשטחי ציבור בעיר, כושר הנשיאה בתכנית המתאר נקבע ל-58.5 אלף תושבים. בהתאם להמלצות תכנית המתאר ועל רק תהליכים ויוזמות להתחדשות עירונית אשר מקודמים כיום בעיר וצפויים להתקיים בעתיד הקרוב הוכנה תכנית אב לצרכי ציבור המבקשת לבחון את פוטנציאל הגדלת כושר הנשיאה של העיר בהיבט של צרכי ציבור.

בבחינת הצרכים העירוניים לשטחי ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים נמצא כי כושר הנשיאה העירוני הפוטנציאלי של העיר הוא כ-78 אלף איש. על מנת לאפשר כושר נשיאה זה, נדרשת הקצאה יעילה יותר של מוסדות החינוך קיימים אשר בנויים באופן לא יעיל במוסדות אינטנסיביים בעלי תפקוד טוב יותר, בחינת מענה אפשרי בעירוב שימושים במבנים ציבוריים וסחירים מסוגים שונים, ותוספת מבני ציבור נקודתיים בתכניות להתחדשות עירונית.

תכנית אב לצרכי ציבור - מפה

תכנית אב לצרכי ציבור - קריית ים - פברואר 2019