תכנית שלד מרכז העיר

התכנית נועדה להגדיר חזון, מטרות ומכלול פעולות לפיתוח והתחדשות מרכז העיר מתוך ראייה רחבה, כוללת וארוכת טווח על מנת לשמר ולחזק את איכויותיו של המרכז ולממש את ייעודו כ-"לב האזרחי" של העיר. המסמך מנתח את מרכז העיר בהיבטים רחבים, מזהה יתרונות חסרונות והזדמנויות, מעלה מתווים אפשריים לפיתוח השכונה, מנסח אופק תכנוני ומפרט את הכלים למימוש יעדי השכונה לאור המטרות שנקבעו. המסמך מנחה לגבי הכנת תכניות בדרג מפורט בהתאם לתפיסה הכוללת שגובשה למרכז העיר, מייצר שקיפות ומחזק את רמת הוודאות עבור בעל העניין – הציבור הרחב, מוסדות התכנון ויזמים פרטיים.

התכנית קובעת חזון למרכז עיר בעל עירוב שימושים דינמי הפעיל ברוב שעות היממה, משלב מגורים עם מסחר בבינוי אורבני אינטנסיבי, קמפוס ציבורי, מוסדות ציבוריים ותרבותיים ופארק עירוני המהווה אבן מרכזית בפסיפס העירוני. רובע המעניק לתושביו איכות חיים גבוהה, מרחב ציבורי משוכלל, היוצר ממשק עם שדרות ירושלים ומאפשר התחדשות הועצמה אישית וקהילתית.

תשריט תכנית שלד למרכז העיר 26022019

חוברת תכנית שלד למרכז העיר 18052020