תכנית מתאר קריית ים

תכנית המתאר קודמה ע"י עיריית קרית ים ומנהל התכנון וקבעה את המסגרת התכנונית לעיר. במסגרת החזון התכנוני לעיר נקבע כי קרית ים תפותח מחדש כעיר החוף של הקריות וכמוקד נופש ופנאי לקריות ולאזור הסובב אותן. התכנית קבעה פעולות תכנוניות נדרשות עבור מתחמים שונים- השלד היישובי, רצועת החוף, מתחמי התחדשות עירונית, קמפוסים ציבוריים ומרכז העיר. מיצוי מלא של קיבולת התכנית מאפשר גידול של אוכלוסיית העיר ל-85,000 נפש, פיתוח שעיקרו יגיע כתוצאה מתהליכים של התחדשות עירונית ונתמך בתכניות מדיניות שונות שהעירייה מקדמת בתחומי התשתיות, שירותי הציבור החברה והכלכלה העירונית.

התכנית מורכבת מנספחים מחייבים ומנחים. שטח התכנית כולו מחולק למתחמי תכנון שכולל קביעה של ייעודי קרקע ותמהיל השימושים המתאפשר בתחומו, התייחסות להקצאת צרכי ציבור ועיצוב עירוני והנחיות להכנת תכניות מפורטות עבור אותו מתחם ומאפייניו הייחודים.

אתר מינהל התכנון