חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות:

תפקיד סוג תפקיד
מנהל כללי מנכ"ל העירייה
מנהל כספים/גזבר  גזבר
יועץ משפטי יועץ משפטי
מהנדס ראשי מהנדס העיר
מבקר פנימי מבקר העירייה