דודו תורג'מן מנהל מדור רישוי עסקים

שירותי המדור רישוי עסקים

תפקיד של מדור רישוי עסקים הוא לדאוג שכל עסק הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים התשע"ג-2013, כעסק טעון רישוי, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, עם רשיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה.
מסגרת חוק רישוי עסקים נותנת ביטוי נאות לתפקיד של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלוונטיים אחרים.

בקשה מקוונת לרישיון עסק

תו סגול וקידום עסקים

פניה למחלקת קידום ורישוי עסקים 

מהו רשיון לניהול עסק

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

 • רק עסק המגודר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
 • רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
 • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים.
 • מעיון ברשימה מתגלה כי לא כל עסק מחויב ברישיון. מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועים חופשיים כמו עוכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

 

קבוצת עסקים טעוני רישוי

 1. קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
 2. קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.
 3. קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.
 4. קבוצה 4 - מזון.
 5. קבוצה 5 - מים ופסולת.
 6. קבוצה 6 - מסחר ושונות.
 7. קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט.
 8. קבוצה 8 - רכב ותעבורה.
 9. קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
 10. קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

מפרטים אחידים - 30.11.14 - נוסח מתוקן רישוי עסקים.

תושבים יקרים!

במסגרת הרפורמה בצו רישוי עסקים, שנכנסה לתוקפה בנובמבר 2013, נדרשים העירייה ומשרדי הממשלה לפרסם "מפרטים אחידים" – דרישות לבעלי עסקים.

המפרט האחיד מאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם, ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

מפרטים אחידים נוספים, שהוכנו ע"י משרדי הממשלה, נמצאים באתר "ממשל זמין" באינטרנט. קבלת רישיון עסק מותנים באישור כל הגורמים הנדרשים ע"פ החוק, לפי סוג העסק.

מטרת המפרטים הינה לתת מידע מוקדם בלבד לגבי הדרישות ואין בהם משום מתן הוראות ו/או מתן אישור לניהול עסק. על המבקש לפתוח עסק להגיע למשרדי רישוי עסקים ולהגיש בקשה לצירוף מסמכים, טרם פתיחת העסק.

יודגש שהמפרטים המופיעים באתר אינם כוללים את כל סוגי העסקים הטעונים רישוי ו/או את כל הדרישות המופיעות בחוק.