דודו תורג'מן מנהל מחלקת רישוי וקידום עסקים

שירותי המדור רישוי עסקים

תפקיד של מדור רישוי עסקים הוא לדאוג שכל עסק הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים התשע"ג-2013, כעסק טעון רישוי, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, עם רשיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה.
מסגרת חוק רישוי עסקים נותנת ביטוי נאות לתפקיד של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלוונטיים אחרים.

בקשה מקוונת לרישיון עסק

תו סגול וקידום עסקים

מהו רשיון לניהול עסק

רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב.

  • רק עסק המגודר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
  • רישיון עסק ניתן לאדם, למקום ולסוג העסק.
  • רשימה מפורטת של עסקים טעוני רישוי ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים.
  • מעיון ברשימה מתגלה כי לא כל עסק מחויב ברישיון. מחובת רישוי עסק פטורים משרדים שונים של מקצועים חופשיים כמו עוכי דין, רואי חשבון ועוד. כמו כן פטורים מרפאות לסוגיהם השונים, סטודיו להתעמלות, פעוטונים, גני ילדים פרטיים וכו'. ישנם גם עסקים מתחום המסחר שינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כגון: מכירת הלבשה והנעלה, חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, מכשירי כתיבה וספרים.

קבוצת עסקים טעוני רישוי

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 - מזון.
קבוצה 5 - מים ופסולת.
קבוצה 6 - מסחר ושונות.
קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 - רכב ותעבורה.
קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת.
קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

מדריך לקבלת רישיון עסק ומפרט אחיד