טופס רישום למאגר האומנים והאומניות

עיריית קריית ים מתכננת ביצוע עבודות אומנות במרחב הציבורי, כחלק מעבודות שיפוץ מבנים ושיפור חזות העיר ובתוך כך, לחזק את קהילת האומנים והאומניות המקומית.

עיריית קריית ים מבקשת להקים מאגר אומנים ואומניות שבו תוכל להיעזר לשם ביצוע העבודות.

העירייה מזמינה בזאת אומנים ואומניות המעוניינים/ות להיכלל במאגר האומנים והאומניות נותני השירות של העירייה, להגיש בקשת הצטרפות למאגר, באמצעות הטפסים המופיעים באתר העירייה.

יצויין כי בהליך זה ובהליכי ההתקשרות שיבוצעו באמצעות השימוש במאגר, מתכוונת העירייה לעשות שימוש בהוראות הפטור ממכרז, הקבועות בתקנות 3(3), 3(5) ו-3(8)  לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 (לפי העניין) ובמכלול שיקולי בחירת האמנים והאמניות שיבחרו לבצע עבודות אמנות ברחבי העיר יבחן מתן עדיפות לאומנים ואומניות שהינם/ן תושבי ותושבות העיר.

רחוב, מספר בית

אפשר לפרט מספר תחומים

צילום תעודת זהות כולל ספח כתובת מגורים (במידה וההורים מתגוררים בקריית ים, נא לצרף ספח ת.ז שלהם)

יש לשלוח חמש דוגמאות (ניתן לצרף קובץ תמונה, PDF או קישור לתכני וידיאו ואודיו)

יש לשלוח חמש דוגמאות (ניתן לצרף קובץ תמונה, PDF או קישור לתכני וידיאו ואודיו)

יש לשלוח חמש דוגמאות (ניתן לצרף קובץ תמונה, PDF או קישור לתכני וידיאו ואודיו)

יש לשלוח חמש דוגמאות (ניתן לצרף קובץ תמונה, PDF או קישור לתכני וידיאו ואודיו)

יש לשלוח חמש דוגמאות (ניתן לצרף קובץ תמונה, PDF או קישור לתכני וידיאו ואודיו)