בעירנו חתולי רחוב רבים שניזונים מאשפת אדם או ע"י מאכילי חתולים.
אנו בשירות הווטרינרי העירוני מעוניינים בשמירת איזון בין אוכלוסיית חתולי הרחוב לסביבה העירונית ולתושביה.
רבים מהחתולים חשופים למחלות, פגעי טבע ותאונות, ולכן השירות הוטרינרי העירוני מבצע לעתים עיקורים וסירוסים ללא עלות לתושב-במידה ומתקבל סבסוד עירוני או ממשלתי.
החתולים מנותחים, מסומנים בקטימת קצה אוזן שמאל, ומוחזרים למקומם ביום למחרת.
המבצע נועד להגביל את התרבותם של חתולי הרחוב בצורה הומאנית ולמניעת סבל ככל הניתן לבעלי החיים.
חובבי חתולים ומאכילי חתולי רחוב מתבקשים לפנות לשירות הוטרינרי בטל' 04-8711924 ולדווח על ריכוזי חתולים שעדיין לא מעוקרים.
בכל נושא אחר הקשור לחתולי רחוב יש לפנות בכתב למחלקה הווטרינרית, למס' פקס 04-8757598.