גן ילדים

הרינו להודיעכם ,בימים אלו נשלחו מכתבי שיבוץ בדואר ישראל.
לבדיקת השיבוץ אונליין


ניתן להגיש טופס ערעור החל מה 15/7-22/7

כמו כן מוזמנים להתקשר למספרים הבאים:
04-8789773
04-8789770
04-8789775