אהובה פרץ מנהלת ביטחון קהילתי

תכנית עיר ללא אלימות פועלת בקרית ים מזה 5 שנים.
התכנית מהווה מודל חדשני להתמודדות מערכתית ברמה העירונית עם תופעות שונות של אלימות וונדליזם ו זאת תוך זיהוי מכנים משותפים ומתן פתרונות לכל אחת מהתופעות.
להצלחת התכנית גיוסו כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, משטרה, הורים מתנדבים, מתנ"ס עירוני) תוך יצירת שיתוף פעולה בין כל הגורמים באמצעות הקמת מערך עירוני מקיף, מתואם ואפקטיבי ברשות ראש הרשות מר דוד אבן צור וסגנו אדם אמילוב.
 

חזון האגף

יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, משא ומתן ושמירה על זכויות אדם, ומאידך מוקיע עבירה על החוק, הפרת זכויות אדם ושימוש בכוח לא לגיטימי, מכל סוג שהוא 
 

יעדי האגף

1. העלאת תחושת הביטחון של האזרח
2. צמצום תופעות אלימות ופשיעה
3. יצירת תשתיות עירוניות המסוגלות להתמודד בצורה אפקטיבית עם תופעות אלימות ופשיעה.