דניאל קרילקאר קב"ט עירוני

מטרות ויעדים אגף הביטחון

 • שיפור ההערכות הביטחונית והבטיחותית בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
 • שיפור ההערכות הביטחונית בקריית-ים.
 • חיזוק מערך החירום (מל"ח, מקלטים ציבוריים, ופס"ח).
 • חיזוק מערך המתנדבים- וליווי רכזת מתנדבים החדשה.
 • צמצום הגניבות במוסדות חינוך ובמוסדות הציבור.

וזאת על ידי

 • חיזוק הקשר עם גורמי הביטחון בעיריית קריית-ים.
 • חיזוק הקשר עם גורמי הביטחון החיצוניים.
 • עבודת קב"ט למשימות מוכוונות מטרות.
 • ניצול מושכל ואופטימאלי של תקציב הביטחון.
 • העלאת מודעות להגנה ושמירה על רכוש וציוד.
 • ליווי רכזת מתנדבים, והעלאת אחוז המתנדבים וטיפוחם.
 • הגשת בקשות לתקציב - משרד הפנים, משרד החינוך, המשרד להגנת העורף ומשטרת ישראל.

פעילויות אגף בטחון

בטחון ובטיחות

 • רענון בקורות בנושא בטחון ובטיחות.
 • ארגון ותרגול מערך מל"ח.
 • ארגון ותרגול מערך הפס"ח.
 • קביעת נוהלי בטחון באירועים וכנסים.
 • העמקת הקשר עם גורמי חוץ (משטרה , פיקוד העורף, משרד הפנים, משרד החינוך, המשרד להגנת העורף - מל"ח וכיוצא).
 • ישום תוכנית עבודה שנתית.
 • קייטנות - קביעת נוהלי בטחון ובטיחות.
 • אישור וחתימה להפעלת קייטנות.
 • הגשת בקשה תקציב לחירום - משרד הפנים , משרד להגנת העורף.
 • הגשת תקציב שנתי.

פיקוד העורף

 • ישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף והמשרד להגנת העורף-מל"ח.
 • ישום נהלים ופקודת היערכות, תוכנית תוכנית מיגון רשותית - תמי"ר , תרחיש יחוס רשותי-ק.ים.
 • מימוש ביצוע תוכנית הג"א.

מפעל ראוי - נשק

 • ישום נהלים משרד לביטחון פנים, בנושא מפעל ראוי.
 • רענון נהלים למחזיקי נשק המורשים אחת לחצי שנה והחתמתם.
 • ביצוע מטווחים למחזיקי נשק המורשים אחת לשנה.
 • חלוקת נשקים למורשים.
 • בדיקת אימות ותקינות נשקים טכנית אחת לשנתיים.

מוסדות חינוך

 • ביקורות נוהלי בטחון/בטיחות עפ"י חוזרי מנכ"ל-משרד החינוך.
 • ישום תוכנית עבודה שנתית שנה"ל תשע"ד במוסדות החינוך.
 • הפעלת מאבטחים במוסדות חינוך בשעות הלימודים הפורמאליות.
 • הפעלת מאבטחים במוסדות חינוך לאחר השעות הפורמאליות (אירועים, כנסים, ימי הורים וכיוצא).
 • רענון נהלי בטחון למאבטחי מוסדות חינוך לפחות פעמים בשנה בכנסים מרוכזים.
 • ביקורות ותרגילים למאבטחי מוסדות חינוך.
 • הגשת בקשה לתקציב למוסדות חינוך למשרד חינוך עפ"י תקנה 20-22-26-49.
 • דיווח במערכת "אלון " ומערכת "תהילה" שעות אבטחה חודשיות למשטרת ישראל.
 • מעקב ביצוע ודיווח.

מטה בטיחות בדרכים

 • יישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם המטה לבטיחות בדרכים.
 • תוכנית זה"ב למוסדות חינוך.
 • קיום מפגשים ודיונים במסגרת העבודה השוטפת.
 • העברת הקצאות למוסדות חינוך עפ"י התוכנית.
 • מעקב ביצוע ודיווח.

עיר ללא אלימות ושיטור עירוני

 • ישום נהלים משרד לביטחון פנים, בנושא עיר ללא אלימות ושיטור עירוני, השתתפות בועדות השונות.
 • הכשרה ורענון נהלים.
 • ביצוע הדרכות והשתלמויות לצוותים.
 • חלוקת נשקים למורשים.

אגף בטחון

טבלת אנשי קשר - אגף בטחון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
דניאל קרילקאר קב"ט עירוני 054-5632115 daniel@k-yam.co.il
ליזי שיין מזכירת האגף 04-8761414