לנוחותכם, להלן מפה מקוונת המפרטת את מיקומי המתקנים לשקיות איסוף גללי כלבים בקריית ים:

ניתן להשתמש ב "+" ו- "-" כדי להגדיל או להקטין את המפה