יושב ראש הועדה המקומית לתכנון בקריות, יוסי אזריאל, דורש משר האוצר משה כחלון, להתאים את מרחב התכנון של הועדה ולהכליל בתוכו את שטח "מכון דוד" כמתבקש מהחלטת ועדת הגבולות של משרד הפנים לשייך את שטח המפעל לתחום שיפוטה של עיריית קריית ים

בקשה זו באה בין השאר לאחר שמתצפיות על הנעשה ברפאל התברר כי בתחום המפעל יש באחרונה תנופת בניה אדירה אשר איש בוועדה אינו יודע עליה..

"הועדה המקומית לתכנון בניה קריות רואה חשיבות בהלימה בין המרחב התכנוני לבין גבול השיפוט של העיר ." כותב היושב ראש בפנייתו לשר.

המשמעות המעשית של אישור הבקשה, היא כי רפאל תידרש מעתה לקבל מהוועדה המקומית קריות אישור לכל בניה שתבקש לבצע בתחומה ובמקביל היא תידרש לשלם את ההיטלים השונים הכרוכים בבניה כזו כפי שמחויב כל גוף המבקש לבנות בתחומי הרשות שבה הוא נמצא.

בעירייה מעריכים כי על פי סדרי גודל הבניה המתנהלים ברפאל בעת האחרונה, עשויים היטלים אלה להגיע לעשרות מיליוני שקלים.

בעיריית קריית ים הביעו השבוע תמיהה על כך שבעוד שעל מיזמי הבניה הנרחבים המתנהלים ברפאל מפקחים מודדים מוסמכים, מסרבת רפאל לאפשר למודדים מוסכמים לבצע מדידות בתחום המפעל בטענה שלא ניתן להוציא להם אישורי ביטחון מתאימים.


הדפס    סגור