צילום: שרון ינאי


הרינו להודיעכם ,בימים אלו נשלחו מכתבי שיבוץ בדואר ישראל.

לבדיקת השיבוץ אונליין


ניתן להגיש טופס ערעור החל מה 15/7-22/7
למיילים הבאים:

שמרית וקנין מזכירת מדור הגיל הרך:
shimritv@k-yam.co.il
שמרית זורנו מנהלת מדור הגיל הרך:
shimritg@k-yam.co.il

כמו כן מוזמנים להתקשר למספרים הבאים:
04-8789773
04-8789770
04-8789775

 

טופס להורדה