החברה הכלכלית של קריית ים הושקה בשנת 2017 

ומאז היא מקדמת פרוייקטים עירוניים שונים.

עוד פרטים על פיעילות החברה ניתן למצא באתר החברה.