שנת 2020

ספר מכרז 7/2020

מכרז פומבי 7/2020 - הפעלת מוסדות חינוך על-יסודי

מכרז פומבי 5/2020 - הפעלת חופי רחצה

מכרז פומבי 3/2020 - להשכרת מבנה לצורכי הפעלת גן ילדים

מכרז מס. 1/2020, להשכרת מבנה עסקי במתחם השוק העירוני הישן

שנת 2019

מכרז מס' 39/2019

מכרז פומבי מס' 37/2019 שדרוג תשתיות ברחוב ביאליק בקריית ים

תשובות לשאלות הבהרה – מכרז פומבי 36/2019 למתן שירותי ייעוץ ארגוני במסגרת תכנית ההמראה

שאלות הבהרה למכרז 36/2019

מרכז 36/2019 - ייעוץ ארגוני

מכרז חיצוני 30/2019

תנאי סף למכרז 23/2019

תנאי סף למכרז מס' 23/2019 בניין העירייה

מכרז פומבי מס' 23/2019 - בניין עיריית קריית-ים

מכרז פומבי 21/2019

מכרז פומבי מס' 20/2019 - הזמנה לקבלת הצעות להפעלת

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 07/2019 - רכז/ת השכלה - היל"ה ברשות

מכרז פנימי/חיצוני מס' 06/2019 - מדריך נוער רשותי

מכרז פנימי/חיצוני מס' 05/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת יתד מלווה צעירים מיקוד חיילים

מכרז פנימי/חיצוני 04/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת למועדוניות רווחה

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 03/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת למועדוניות רווחה

מכרז פומבי מס' 02/2019, עבודות צביעה

מכרז פומבי 01/2019, לרכישת מתנות ותווי שי

מכרזים כללים החברה הכלכלית

מכרז מס. 03/2019 - שביל אופניים בשדרות ירושלים

מכרז מס. 02/2019 - התקנה ואחקזת מערכות סולאריות

מכרז פומבי מספר 01/2019

מכרז מס. 01/2018 - עבודות פיתוח

שנת 2018

מכרז פומבי מס' 48/2018 - השכרת 4 מתקני שילוט חוצות

מכרז פומבי 44/2018 להשכרת מבנה לצורכי הפעלת גן ילדים

מכרז פומבי מס' 47/2018 - פינוי אשפה

הקמת מקווה טהרה ברחוב אילנות

מכרז להשכרת מבנים

מכרז מס' 24/2018פ' הקמת מרכז לאומנויות הבמה והקמת היכל תרבות