שנת 2019

מכרז פנימי/ חיצוני מס 41/2019 - מנהל יישובי לביטחון קהילתי

מכרז פומבי מס' 2019/ 22 שירותי ייעוץ של רואה חשבון, שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר

מכרז 22/2019 - תשובות לשאלות

מכרז פנימי/חיצוני מס' 34/201 - עובד/ת סוציאלי/ת משפחה

מכרז פומבי מס' 33/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת טיפול בנפגעי התמכרויות נוער ומבוגרים

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 32/20 - עובד/ת סוציאלי/ת יתד מלווה צעירים מיקוד חיילים

מכרז חיצוני מס' 30/2019 סייעות לגננות בגני הילדים מילוי מקום לפי קריאה

מכרז פנימי/חיצוני מס' 29/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז פומבי 28/2019 - פקח מסייע

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 27/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז פומבי מס' 26/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 25/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 24/201 - עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז פנימי/חיצוני מס' 19/2019 - פסיכולוג/ית חינוכי/ית

מכרז פנימי/חיצוני מס' 18/2019- מ"מ מציל בחופי הרחצה העירוניים

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 17/2019-סייע/ת פדגוגי/ת, מתגבר/ת וממלא/ת מקום (עפ"י קריאה) בבית ספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 16/2019-סייע/ת לגננת (כולל סייעות סבב) ומ"מ לסייעת בגני ילדים (עפ"י קריאה)

מכרז חיצוני מס' 15/2019- מתמחה ללשכה המשפטית של עיריית קרית ים

מכרז פנימי/חיצוני 14/2019 - גזבר

מכרז פנימי/חיצוני מס' 13/2019 - מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 12/20-עובד/ת סוציאלי/ת יתד מלווה צעירים מיקוד חיילים

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 11/2019-עובד/ת סוציאלי/ת למועדוניות רווחה

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 10/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת אזרחים ותיקים (טיפול ומניעת התעללות)

מכרז פנימי/ פומבי מס' 9/2019 - מציל בחופי הרחצה העירוניים

שנת 2018

רכזת תוכנית מנהיגות למעורבות חברתית

מכרז חיצוני מס' 42/2018 - פסיכולוג/ית חינוכי/ית

מכרז פנימי/חיצוני מס' 40/2018 - עובד/ת סוציאלי/ת משפחה

מכרז פנימי/חיצוני מס' 39/2018 - מדריכ/ה לתוכנית "ראשית"

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 38/2018 - מתכלל/ת (ניצולי שואה)

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 37/2018 - רכז/ת לתוכנית "ראשית"- תמיכה במשפחות

מכרז חיצוני מס' 33/2018 קצין.נת ביקור סדיר

מכרז חיצוני מס' 32/2018 פסיכולוג.ית חינוכי.ת

מכרז חיצוני מס' 30/2018 מורה לנגינה בקונסרבטוריון

מכרז חיצוני מס' 29/2018 פסיכולוג חינוכי בשירות הפסיכולוגי

מכרז חיצוני מס' 28/2018 עובד/ת סוציאלי/ת למועדוניות רווחה

מכרז חיצוני מס' 27/2018 רכז/ת לתוכנית "יתד"

מכרז חיצוני מס' 26/2018 עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת

מכרז פומבי מס' 22/2018 מציל ים עונתי

מכרז חיצוני מס' 21/2018 מתמחה ללשכה המשפטית של עיריית קרית ים

מכרז חיצוני מס' 20/2018 מדריך נוער רשותי

מכרז חיצוני מס' 19/2018 רכז/ת תכנית "שילובים"

מכרז חיצוני מס' 17/2018 מנהל התנדבות רשותי בחינוך

מכרז פנימי/ פומבי מס' 16/2018 רכז תחום חוגים במרכז קהילתי לעולים "מפלסים" קרית ים קליטה

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 14/2018 רכז/ת מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול ליוצאי אתיופיה

מכרז חיצוני מס' 9/2018 רכז/ת מנהיגות למעורבות חברתית

מכרז פומבי מס' 8/2018 מציל ים עונתי

מכרז חיצוני מס' 7/2018 עובד/ת סוציאלי/ת משפחה

מכרז חיצוני מס' 6/2018 רכז/ת לתכנית לתמיכה במשפחות לילדים בגיל הרך

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 5/2018 רכז/ת מניעה והסברה

מכרז חיצוני מס' 4/2018 פסיכולוג חינוכי

שנת 2017

מכרז פומבי מס' 81/2017 אחראי תיאום ובקרה

מכרז חיצוני מס' 80/2017 רכז/ת מעורבות חברתית

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 79/2017 מזכיר/ה בבי"ס יסודי

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 78/2017 מזכיר/ה באגף החינוך

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 77/2017 עובד/ת סוציאלי/ת לבית ספר במסגרת תוכנית "מקום בלב"

מכרז פומבי מס' 76/2017 עובד/ת קידום נוער

מכרז חיצוני מס' 75/2017 פסיכולוג חינוכי

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 72/2017 מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים

מכרז חיצוני מס' 73/2017 סטודנט/ית למוקד העירוני לעבודה במשמרות

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 71/2017 רכז/ת חיילים משוחררים במרכז הון אנושי צעירים

מכרז חיצוני מס' 70/2017 רכז/ת מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול ליוצאי אתיופיה ברשות המקומית בקרית ים

מכרז פומבי מס' 68/2017 פקח עירוני

מכרז פומבי מס' 67/2017 סטודנט/ית למוקד העירוני

רכז/ת לתוכנית "ראשית"- מכרז חיצוני מס' 61/2017

עו"ס "בית חם" לנערות- מכרז חיצוני מס' 63/2017

מרכז/ת מתנדבים - מכרז חיצוני מס' 64/2017

רכז/ת לתכנית לתמיכה במשפחות - מכרז חיצוני מס' 62/2017

מדריך/ה רחוב פרוייקט מחוברים -מכרז חיצוני מס' 60/2017

פסיכולוג חינוכי- מכרז חיצוני מס' 59/2017

מכרז חיצוני מס' 54/2017 מ"מ קצין/ת ביקור סדיר

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 52/2017 סייע/ת פדגוגי/ת,

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 51/2017 סייעת מחליםה בגני ילדים

מכרז חיצוני מס' 49/2017 מדריכים לתוכנית "משפחות להורים וילדים בגיל הרך

מכרז פומבי מס' 45/2017 פקח עירוני רב תכליתי

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 44/2017 עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים במסגרת תוכנית יתד

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 43/2017 עו"ס "בית חם" לנערות

מכרז חיצוני מס' 42/2017 פרוייקטור לעידוד עלייה מארצות דוברות השפה הרוסית

מכרז חיצוני מס' 41/2017 מדריך/ה רחוב פרוייקט מחוברים

מכרז חיצוני מס' 37/2017 מנהל/ת חשבונות ראשי/ת במינהל הכספים

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 36/2017 מרכז/ת מתנדבים

מכרז חיצוני מס' 35/2017 עובד/ת סוציאלי/ת משפחה

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 30/2017 רכז הסברה

עו"ס מכרז פנימי/ חיצוני מס' 31/2017

פקח עירוני מכרז פומבי מס' 29/2017

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 27/2017 מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי

מכרז חיצוני מס' 26/2017 מנהל/ת חשבונות ראשי/ת במינהל הכספים

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 25/2017 רכז/ת מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול ליוצאי אתיופיה

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 24/2017 עו"ס "בית חם" לנערות

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 23/2017 מדריך/ה במועדונית טיפולית לילדים בסיכון

אם בית למועדונית למניעת נשירת תלמידים

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 22/2017 מרכז/ת מתנדבים

עובד/ת סוציאלי/ת מלווה צעירים במסגרת תוכנית יתד

פקחי/ות חופים לתקופת עונת הרחצה

מכרז חיצוני מס' 18/2017

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 17/2017

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 16/2017

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 15/2017

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 14/2017

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 13/2017

מכרז פומבי מס' 12/2017

מכרז פומבי מס' 11/2017

מכרז פומבי מס' 10/2017

מכרז מס' 1/2017

מכרז פומבי מס' 7/2017 מציל ים

מכרז פומבי 6/2017 פקח עירוני רב תכליתי

מכרז חיצוני מס' 5/2017 עובד/ת סוציאלי/ת

רכז פיתוח קהילתי תעסוקתי מכרז חיצוני מס' 3 2017

מכרז פנימי חיצוני מס 2017 2 עוס בית חם לנערות

מכרז חיצוני מס' 1/2017 מרכז/ת מתנדבים

שנת 2016

מכרז חיצוני מס' 62/2016

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 63/2016

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 60/2016

רכז תחום תעסוקה בביס אופק

עוס לבית חם לנערות הארכה

עוס לבית חם לנערות

מרכז נושא עבודה קהילתית

מנהלת ספריה עירונית

מנהל חשבונות ראשי

מכרז מדריכים לתוכנית משפחות

מכרז חיצוני מס' 33/2016 הארכה

מכרז חיצוני מס' 36/2016 - הארכה

מכרז חיצוני מס' 40/2016 - הארכה

מכרז פומבי מס' 48/2016

מכרז חיצוני מס' 38/2016 - הארכה

מכרז חיצוני מס' 37/2016 - הארכה

מכרז חיצוני 38/2016

מכרז חיצוני 37/2016

מכרז פנימי חיצוני 42/2016

מכרז פנימי חיצוני 43/2016

מכרז חיצוני 40/2016

מכרז חיצוני מס 36/2016

מכרז פנימי חיצוני מס 41/2016

מכרז פומבי מס' 31/2016 מנהל/ת חשבונות

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 30/2016 פסיכולוג חינוכי

מכרז פומבי מס' 23/2016 מנהל/ת חשבונות ראשי/ת - הארכה

מכרז פנימי/חיצוני 27/2016 מידען

מכרז חיצוני מס' 26/2016 מדריך מחוברים

מכרז חיצוני מס' 25/2016 פרויקטור לעידוד עליה

מכרז פומבי מס' 23/2016 מנהל חשבונות ראשי

מכרז פומבי מס' 21/2016 רכז הסברה ומניעה

מכרז חיצוני מס' 18/2016 מנהל/ת תכנית לפרוייקט "מחוברים"

מכרז חיצוני מס' 17/2016 מנהל/ת מרכז גישור ויישוב סכסוכים בקהילה לתכנית עיר ללא אלימות

מכרז חיצוני מס' 16/2016 מדריך/ה רחוב פרוייקט מחוברים

מכרז 14/2016 מכרז משפחות להורים

מכרז 13/2016 מנהל/ת חשבונות ראשי/ת

מכרז 12/2016 עובד סוציאלי/ת בתחנה לטיפול משפחתי

מכרז 11/2016 רכזת מניעה והסברה בנושא סמים ואלכוהול ליוצאי אתיופיה ברשות

מכרז פקח עירוני

מכרז מציל ים

מכרז מהנדס הרשות

מכרז חיצוני מס' 1/2016 מנהל/ת תכנית לפרוייקט "מחוברים"

מכרז חיצוני מס' 2/2016 מדריך/ה רחוב פרוייקט מחוברים

מכרז חיצוני מס' 3/2016 ללשכה המשפטית של עיריית קרית ים דרוש/ה מתמחה במשפטים

מכרז חיצוני מס' 4/2016 לבורנט/ית באשכול פיס - מדע פארק

מכרז חיצוני מס' 5/2016 רכזת למועדונית

מכרז פנימי/ חיצוני מס' 49/2015 - ה א ר כ ה קצין/ת ביקור סדיר

שנת 2015

אם בית למועדונית למניעת נשירת תלמידים

קצין/ת ביקור סדיר

מנהל/ת יחידת נוער ברשות

מדריכים לתוכנית "משפחות להורים וילדים בגיל הרך"

מכרז פומבי 41/2015 להשכרת קרקע לצורכי פעילויות חינוך וספורט ברחוב פנחס לבון 1 (גוש 10444 חלק מחלקה 2079)

פסיכולוג חינוכי מכרז חיצוני מס' 43/2015

רכז/ת השכלה - הילה ברשות מכרז פנימי/ פומבי מס' 45/2015

עובד/ת קידום נוער (חינוך-טיפול) מכרז פנימי/ פומבי מס' 44/2015

פרוייקטור לעידוד עלייה מארצות דוברות השפה הרוסית מכרז חיצוני מס' 46/2015

מדריך/ה רחוב פרוייקט מחוברים מכרז חיצוני מס' 47/2015

מכרז פומבי מס' 33/2015 למתן שירותי ניקוי רחובות וגינון

מכרז חיצוני מס' 29/2015

מכרז חיצוני מס' 40/2015

מכרז חיצוני מס' 39/2015

מכרז חיצוני מס 2015/38

מכרז חיצוני מס 2015/37

מכרז חיצוני מס 2015/36

מכרז חיצוני מס 2015/35

מכרז פנימי/חיצוני מס' 4/2015 עובד/ת לאיסוף אשפה

מכרז פומבי 26/2015, לרכישת תווי שי לחג ראש השנה תשע"ו

מכרז פומבי 25/2015 להשכרת מבנה לצורכי פעילויות חינוך וספורט ברחוב בן צבי 2 (גוש 10444 חלק מחלקה 1986)

מכרז חיצוני מס' 21/2015 מדריך נוער לעבודה עם תלמידים ובני נוער במסגרות יום ובמסגרות ערב באמצעות התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון .

מכרז חיצוני מס' 22/2015מנהל/ת בית ספר תיכון ממלכתי דתי שש שנתי ע"ש "לוינסון"

מכרז חיצוני מס' 19/2015 עובד/ת סוציאלי/ת

מכרז חיצוני מס' 20/2015 עובד/ת סוציאלי/ת לתחנה לטיפול משפחתי

מכרז חיצוני מס' 24/2015 מנהל/ת תכנית לפרוייקט "מחוברים"

מכרז חיצוני מס' 23/2015 מדריך/ה רחוב פרוייקט מחוברים

מכרז פנימי מס' 6/2015 " מנהל/ת אגף החינוך

מכרז פומבי 11/2015 הארכת מועד נוספת להגשת הצעות

מכרז פומבי 11/2015 לרכישת מגרשים בחוף הים בקרית-ים

מדריך רחוב פרוייקט מחוברים מכרז מס' 17/2015

מדריך נוער 16/2015

מנהל/ת תחום מניעת אלימות ופשיעה - 15_2015

עו"ס מיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה -13_2015

12_2015 - מנהל/ת תכנית לפרוייקט "מחוברים"

11_2015 - הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרשים בחוף הים

10_2015 - מציל ים

9_2015 - רכז/ת חיילים משוחררים במרכז הון אנושי צעירים

8_2015 - סייע/ת פדגוגית בביה"ס לילדים בעלי צרכים מיוחדים

7_2015 - סייע/ת מחליף/ה בגן ילדים

5_2015 -ספרן/ית בספריית המוסיקה של הקונסרבטוריון העירוני

5_2015 - מנהל תחנת הצלה בחוף זבולון

4_2015 - מדריך / ראש צוות

3_2015 - רכז/ת לתוכנית "ראשית" - תמיכה במשפחות המגדלות ילדים בגיל הרך