טל'  054-4777172
  כתובת דוא"ל -  Shlomikadosh72@gmail.com