פרוטוקולים לשנת 2020

פרוטוקול מועצה מס' 6/2020

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מס' 2/2020

פרוטוקול מועצה מס' 5/2020

פרוטוקול מועצה מס' 4/2020

פרוטוקול מועצה מס' 3/2020

פרוטוקול מועצה מס' 2/2020

פרוטוקול מועצה מס' 1/2020

פרוטוקולים לשנת 2019

פרוטוקול מועצה מס' 1/2019

פרוטוקול מועצה מס' 2/2019

פרוטוקול מועצה מס' 3/2019

פרוטוקול מועצה מס' 4/2019

פרוטוקול מועצה מס' 5/2019

פרוטוקול מועצה מס' 6/2019

פרוטוקול מועצה מס' 7/2019

פרוטוקול מועצה מס' 8/2019

פרוטוקול מועצה מס' 9/2019

פרוטוקול מועצה מס' 10/2019

פרוטוקולים לשנת 2018

דף חתימות חברי מועצה

פרוטוקול מועצה 1-2018

פרוטוקול מועצה 2-2018

פרוטוקול מועצה 3-2018

פרוטוקול מועצה 4-2018

פרוטוקול מועצה 5-2018

פרוטוקול מועצה 6-2018

פרוטוקול מועצה 7-2018

פרוטוקול מועצה 8-2018

פרוטוקול מועצה 9-2018

פרוטוקול מועצה 10-2018

פרוטוקולים לשנת 2017

ישיבת מספר 1-תקציב

פרוטוקול מועצה מן המניין 1 2017

פרוטוקול מועצה מן המניין 2 2017

פרוטוקול מועצה מן המניין 3 2017

פרוטוקול מועצה מן המניין 4 2017

פרוטוקול מועצה 5 2017 מן המניין

פרוטוקול מועצה מס 6 2017 מן המניין

פרוטוקול מועצה 7 2017

פרוטוקול מועצה 8 2017

פרוטוקול מועצה 9 2017

פרוטוקול מועצה 10 2017

פרוטוקול מועצה 11 2017

פרוטוקול מועצה 12 2017 מן המניין

פרוטוקול מועצה 13 2017

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 1 2017

פרוטוקול מועצה 3 שלא מן המניין

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 4 2017

פרוטוקול מועצה שלא מן המניין 5 2017

פרוטוקלים לשנת 2016

ישיבה מספר 8

ישיבה מספר 7

ישיבה מספר 6

ישיבה מספר 5

ישיבה מספר 4

ישיבה מספר 3

ישיבה מספר 2 מן המניין

ישיבה מספר 2 שלא מן המניין

ישיבה מספר 1

פרוטוקולים לשנת 2015

ישיבה מספר 8

ישיבה מספר 7

ישיבה שלא מן המניין מס' 2

ישיבה מספר 6

ישיבה מספר 5

ישיבה מספר 4

ישיבה מספר 3

ישיבה מספר 2

ישיבה מספר 1

פרוטוקולים לשנת 2014

ישיבה מספר 11

ישיבה מספר 10

ישיבה מספר 9

ישיבה מספר 8

ישיבה מספר 7

ישיבה מספר 6

ישיבה מספר 5

ישיבה מספר 4 - פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין

ישיבה מספר 3

ישיבה מספר 2

ישיבה מספר 1