פרוטוקולים שנת 2017

ישיבת מספר 1-תקציב

פרוטוקלים ישיבות 2016

ישיבה מספר 8

ישיבה מספר 7

ישיבה מספר 6

ישיבה מספר 5

ישיבה מספר 4

ישיבה מספר 3

ישיבה מספר 2 מן המניין

ישיבה מספר 2 שלא מן המניין

ישיבה מספר 1

פרוטוקולים ישיבות 2015

ישיבה מספר 8

ישיבה מספר 7

ישיבה שלא מן המניין מס' 2

ישיבה מספר 6

ישיבה מספר 5

ישיבה מספר 4

ישיבה מספר 3

ישיבה מספר 2

ישיבה מספר 1

פרוטוקולים ישיבות 2014

ישיבה מספר 11

ישיבה מספר 10

ישיבה מספר 9

ישיבה מספר 8

ישיבה מספר 7

ישיבה מספר 6

ישיבה מספר 5

ישיבה מספר 4 - פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין

ישיבה מספר 3

ישיבה מספר 2

ישיבה מספר 1