משאבי אנוש וכוח אדם

שאלון למועמד למכרז

גבייה

בקשה לביטול רישום לגן

טופס הנחה בארנונה

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה

הוראת קבע באמצעות הבנק

הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

הצהרה על נכס ריק שאין משתמשים בו

טופס בקשה להחלפת מחזיק בנכס

טופס בקשה לביטול קנס

טופס ספק חדש

השירות הוטרינרי

טופס בשינוי פרטים חתול או כלב