"ימים" הינו תאגיד המים והביוב של העיר קריית-ים. התאגיד הוקם בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001 והחל את פעילות מחודש יולי 2010.

 

 

נתונים כללים:
התאגיד מעניק שירות ל- 48,000 נפש ו כ- 15,850 צרכנים-
התאגיד מספק את צריכת המים של העיר המגיעה לכ- 3 מיליון מ"ק בשנה.-
התאגיד רוכש את המים מחברת מקורות.

תחומי פעילות התאגיד :
• אספקת מים.
• סילוק הביוב למכון טיהור השפכים.
• אחזקה שוטפת של מערכות המים והביוב .
• עבודות שיקום ושדרוג תשתיות המים והביוב.
• פיתוח תשתיות מים וביוב בשכונות חדשות.
• שיפור השירות לתושב בנושאי מים וביוב.

 

תאגיד "ימים" מבצע ניטור של איכות השפכים התעשייתיים המוזרמים למט"ש (מכון טיפול שפכים) חיפה בהתאם
ל'
כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב העירונית), תשע"ד- 2014'. בתדירות
חודשית ובהתאם לתכנית הדיגום נלקחות דגימות שפכים מנקודות הדיגום השונות ע"י דוגמי שפכים מוסמכים של
 מעבדת 'מילודע&מיגל'. האנליזות המעבדתיות מבוצעות במעבדת 'מילודע&מיגל', שהינה מעבדה בעלת
 הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

תוכנית שנתית לתעשייה : 

 

 

 

תאגיד ימים-תוכנית ניטור שפכים לשנת 2015

 

תאגיד ימים-דיגומי אוגוסט 2015

 

תאגיד ימים-דיגומי יוני 2015