תלמידי שכבה ו' בבית הספר "אלמוגים" ילמדו השנה בדרך של P.B.L - "למידה מבוססת פרויקטים" (Project Based Learning) וישתפו פעולה עם תלמידים מקבילים מבית ספר בארצות הברית

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

במסגרת זו יחקרו תלמידי השכבה את הקהילה היהודית במישיגן שבארצות הברית וזאת באמצעות קשר שנוצר עם בית הספר היהודי "הלל" הפועל שם.

התלמידים יחקרו יחד את הבדלי התרבויות בין שתי הקהילות, המנהגים, ההיבטים הסביבתיים וגאוגרפיים בין שתי המדינות/יבשות.

לצורך זה נבנתה תכנית לימודים ייחודית עבור התלמידים של בית ספר "אלמוגים" בקרית ים ועבור תלמידי בית ספר "הלל".

את הקשר בין בתי הספר יקיימו התלמידים באמצעות רשת האינטרנט ולקראת הפעלת המיזם שיגר ראש העיר, דוד אבן צור ברכה מצולמת לתלמידי העיר ולשותפים שלהם מעבר לים.

"זהו פרויקט מעצים נוסף שאנחנו מפעילים למען ילדי העיר במטרה לקדם אותם ולהרחיב את האופקים שלהם מעבר לגבולות העיר והמדינה ולהפוך אותם לשגרירים נאמנים שלנו" אמר אבן צור.