אנו שמחים להודיע  על חידוש פעילות  תחנת הרישום של משרד הפנים
בבניין העירייה - רחוב משה שרת 10 קריית ים
 
קבלת קהל
 
בימים א, ב, ג, ה
 
בן השעות 8.00  12.00
 
יום ד' אחה"צ בן השעות 15.00 - 17.00

טל - 048789749

 
 

במקום ניתן לקבל את  השירותים הבאים:

 

הוצאת תעודת לידה

תעודות פטירה

תמציות רישום

תעודת חיים

תעודת אזרחות

שינוי מען

אישור על בחירת שם

הסכמת הורים להנפקת דרכון קטין

הסכמת בעל הדירה לשינוי מען למגיש הבקשה

הפעלת ת.ז.

רישום נולד

רישום גירושין ונישואין

בירור ואיתור של תעודות

מודיעין לגבי שירותים שניתנים במשרדי משרד הפנים בחיפה וקרית אתא

בדיקה והכנת  מסמכים לעולים חדשים לפני הגשת בקשה לת.ז. ודרכון ראשונים