אנו שמחים להודיע  כי החל מתאריך 10.4.2016 פועלת בקומת המסד
 של בניין העירייה  רחוב משה שרת 10, שלוחה  של מרשם האוכלוסין 
ובה ניתן לקבל את מרבית שרותי משרד  הפנים.

הלשכה עומדת לרשות כל תושבי האזור 
על פי שעות הקבלה המפורטותימים א', ב', ג', ה' בין השעות 08:00-12:00

יום ב' בין השעות 14:30-17:00
יום ד' בין השעות 13:30-17:00

טלפון לברורים והזמנות -  3450*