בשנת הלימודים תש"פ ילמדו במערכת החינוך של קריית ים בסך הכל 4168 תלמידים

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

את ספסלי בבתי הספר יחבשו 2,760 תלמידים אשר ילמדו ב- 8 בתי יסודיים ( 6 ממלכתיים, 1 ממלכתי דתי, 1 חרדי ) וב - 5 בתי ספר על יסודיים (2 חטיבות ביניים ממלכתיים, חטיבת ביניים ממלכתי דתי, תיכון ממלכתי ותיכון ממלכתי דתי), וכן בית ספר אחד לחינוך מיוחד.

ממוצע תלמידים בכיתה בבתי הספר היסודיים עומד על 29 תלמידים, ואילו בעל יסודי על 27 תלמידים.

בגני הילדים בעיר ילמדו בשנה הקרובה 1,408 תלמידים. ב 50 גנים ( 20 גני טרום חובה, 22 גני חובה, מתוכם 2 גנים ממלכתי דתי , 3 גנים מהזרם החרדי, ו 8 גנים לחינוך מיוחד)

ממוצע התלמידים בגן עומד על 33 תלמידים.

בשנה הקרובה אנו נערכים לפתיחתו של בית הספר הראשון מסוגו באזור הצפון - לחינוך וספורט ימי אשר יפתח בשנה"ל תשפ"א.

פרויקט לימודי השחמט אשר החל לפעול בעיר לפני שלוש שנים ביוזמת ראש העיר ובתקציב עירוני, ירחיב החל מהשנה את פעילותו ויקיף את כל תלמידי כתות ב', ג', ד' בכל בתי הספר בעיר אשר מספרם נאמד ב - 1262 תלמידים.

בשנה הקרובה נציין שש שנים לפעילותו של מיזם לימודי השחייה במערכת החינוך אשר מקיף מידי שנה את כל תלמידי שכבת כתות ד' בעיר המשתתפים בקורס שחייה מקצועי המועבר ע"י מדריכי שחייה מטעם משרד החינוך.

את השנה הקרובה תקדיש מערכת החינוך של קריית ים להשלמת תהליך תקשוב בתי הספר והתאמתם לסביבה חינוכית עדכנית המותאמת ללימודים במאה ה-21.

במהלך השנה תשתף מערכת החינוך של קריית ים פעולה עם המיזם העירוני קהילתי – "זומו" המוזיאון הנייד.

מייזם "זומו" הוא מיזם המבוסס על קהילות, אשר נודד בכל רחבי ישראל ומציג תערוכות מתחלפות פרי עבודה משותפת של קהילות מקומיות לצד אמנים ותיקים ומוכרים ומגיע השנה לקריית ים כדי להציג אוסף אומנותי ותרבותי חדש.

לצד כל אלה, מועבר השנה משכנה של מתי"א קריות לקריית ים, לאחר שעד כה פעל המרכז בקריית מוצקין.

מתי"א הוא מרכז תמיכה יישובי או אזורי שבו ניתנים, בין השאר, מידע, הנחיה וסיוע לצוות החינוכי, הכולל עובדי הוראה, מטפלים הנותנים שירותים פרא-רפואיים וסייעים העוסקים במתן שירותי חינוך מיוחדים. המתי"א גם מעניק שירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם צרכים מיוחדים והוא חלק מהמערך הארגוני של החינוך המיוחד.

שנה"ל תש"פ הינה שנת החלת רפורמת הכלה והשתלבות ואנו רואים במעבר מתי"א לעיר, השלמה למהלך זה וחיזוק ממשקי העבודה עם המחוז במשרד החינוך.

בשנת הלימודים הקרובה ייעשה ריכוז מאמץ מיוחד לקידום פעילות הנוער בעיר, במסגרת זו יתקיים בעיר לראשונה יום תנועות נוער במסגרתו יעודדו בתי ספר הצטרפות לפעילות חינוכית וערכית זו ובין השאר יסיימו התלמידים את הלימודים מוקדם מהרגיל כדי לאפשר להם להיחשף ביחד עם הוריהם לפעילות התנועה והיתרונות שבפעילות זו לעומת כל פעילות אחרת.

אנו מצפים לגידול משמעותי של מספר החניכים ומזמינים את ילדי ונוער הקריה לקחת חלק בפעילות זו.

לצד זה תורחב השנה פעילות תכני מדצ"ים- וזו תחל כבר בכיתות ו' במטרה ליצור פרויקטים חינוכיים- עירוניים חדשים.

כחלק ממדיניות זו תורחב השנה גם התכנית למנהיגות ימית- בשנת הלימודים תש"פ צפויה הרחבה של תכנית ייחודית זו לכיתות ז' בשת"פ עם החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.

לקראת שנת הלימודים תש"פ ערכה העירייה מבצע מקיף של בדק בית וחידוש בכל מוסדות החינוך בעיר בהיקף של יותר מ 1.5 מיליון שקל. בין השאר הותקנו כ 3000 מטרים רבועים של הצללות, אלפי מטרים רבועים של דשא סנטתי בחצרות, שופצו חדרי שירותים הוחלפו תשתיות המים והחשמל ונצבעו כל כיתות הלימוד ומבני בתי הספר בעיר.