לאן נאלמו 600 מבנים משטח חברת רפאל? שאלה זו עמדה אתמול במרכז הדיון בבית המשפט המחוזי בחיפה בתביעתה של עיריית קריית ים נגד רפאל בנושא גובה תשלומי הארנונה שעל החברה לשלם

במקביל גילה המודד, אשר מינה בית השפט לביצוע המדידות, כי למרות סיווגו הביטחוני הגבוה מונעת ממנו הנהלת רפאל כניסה לשטח לשם ביצוע תפקידו.

בדיון טען בא כוחה של עיריית קריית ים, עו"ד אבי גולדהמר, כי על פי צילומי האוויר שערכה מפ"י (מרכז מיפוי ישראל) תועדו בשטח המפעל 1777 ואילו ברפאל מוכנים להודות בקיומם של 1107 מבנים בלבד.

הפרש זה מסתכם, לדברי העירייה, בשטח כולל 237 אלף מטרים רבועים אשר משמעותם עשרות מיליוני שקלים בשנה בתשלום הארנונה.

אלדד פנקס, המומחה שמינה בית המשפט כדי למדוד את שטחי רפאל, הסביר בדיון כי הדרך הטובה ביותר לפתור את מחלוקת היא באמצעות הצלבה פיזית של צילומי האוויר של מפ"י אל מול המפות של רפאל ואולם לדבריו ברפאל מונעים ממנו לעשות זאת. לדבריו נמנעת ממנו גם הכניסה לשטח מסיבות של סווג בטחוני וזאת על אף העובדה שמונה לתפקיד בידי בית המשפט דווקא בגלל סיווגו הביטחוני הגבוה המאפשר לו כניסה כזו.

במהלך הדיון עלתה גם סוגיית המבנים התת קרקעיים ברפאל אשר לגביהם אין ולא יכול להיות תיעוד של צילומים מהאוויר ולא ניתן לדעת את היקפם האמיתי.

ראש העיר דוד אבן צור אשר נכח בדיון וקיבל את זכות הדיבור אמר "אני חי בקריית ים חמישים שנה. יש לי חברים שעובדים ברפאל ואני רוצה לספר לכבוד בית המשפט מה שמספרים לי החברים וזה לא סוד צבאי. יש עיר מתחת לרפאל מתחת לפני האדמה. המודד צריך לדעת ולהגיד לנו מה היחס בין התת קרקעי כי יש עיר שלמה מתחת לרפאל וזה אמיתי, אני הייתי שם".

נציג המלב"ב שנכח בדיון זז באי נוחות למשמע הדברים ואמר בתגובה "הייתי רוצה לדעת מי החברים שספרו לך את זה כדי לפטר אותם..... "

בתום הדיון החליט השופט רון סוקול להעניק למודד המומחה מטעם בית המשפט פרק זמן נוסף של 45 יום לשם השלמת המדידות והצלבתם מול נתוני רפאל. השופט אף קבע כי בכל מקרה של מחלוקת לגבי יעוד המבנים שנמדדו, יכריע בית המשפט את סיווגם לצורך תשלום ארנונה.

המחלוקת בין הצדדים מתנהלת בבית המשפט כבר חודשים ארוכים ובעיריית קריית ים ביקשו מבית המשפט לזרז את ככל האפשר את קבלת ההחלטה בתביעה.

עורך הדין אבי גולדהמר המייצג את העירייה, הדגיש בפני בית המשפט כי כתוצאה מאי תשלום הארנונה האמיתית מצד רפאל, נקלעה העירייה לגרעון אשר בעטיו מונה לה חשב מלווה.

חשוב לזכור כי ההפרש בין תשלומי הארנונה המגיעים לעירייה לבין אלה שבהם מוכנה רפאל להודות מסתכמים בעשרות מיליוני שקלים בשנה המעיקים על תקציב העירייה ומשתקים אותה.

גורם בכיר בעירייה אמר בתום הדיון "עצוב מאוד לגלות שגוף בטחוני חשוב הדואג לאינטרסים הלאומיים והביטחוניים של ישראל מתעלם מהנזקים הלאומיים הנגרמים לעשרות אלפי תושבים בקריות הגובלות עם רפאל ואשר הטיפול בהם והשירותים המוניציפליים שהם מקבלים, נפגעים באופן ישיר ממצב זה.

בקריות מתגוררים אלפי ניצולי שואה אשר מקבלים שירותי רווחה בסיסיים בלבד לעומת שירות משופר אותו יכולים היו לקבל אילו הסכימה הנהלת רפאל לשלם מס אמת ולא לנהוג בסחבת מכוונת.

אנחנו בהחלט מכבדים את השמירה על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל אך לא ייתכן כי לצורך זה ייפגעו רבבות תושבים תמימים. באותה מידה לא ייתכן כי כל בעל מכולת בעיר ישלם מס אמת ואילו ברפאל יתחמקו מתשלום בתירוץ של ביטחון המדינה.

חשוב גם לזכור כי לא מדובר בחברה המתמודדת עם קשיים כלכליים אלא בגוף הגורף רווחים של מיליארדי דולרים בשנה ומבקש למנוע, מטעמי אגו בלבד, מהעיר השכנה את המגיע לה".