הרשמה לשנת הלימודים תשע״ט

הודעה להורים בנושא רישום לגני הילדים
קישור לאתר ההרשמה
מוקד טלפוני לרישום - 072-2457314
חוברת מידע

הודעה להורים בנושא רישום לכיתות א'
קישור לאתר ההרשמה
מוקד טלפוני לרישום - 072-2457314
חוברת מידע

רישום לצהרונים לשנה"ל תשע"ט