הודעה על שינויי תנועה זמניים ברחוב צאלון

עיריית קריית ים

החל מיום א' ה-19.04.2020, ייסגר רחוב צאלון לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים, בקטע שבין כיכר התנועה עד לכניסה לחניון בניין אגוזים 8, בשל עבודות תשתית. הגישה לחניון תישאר חופשית. במהלך העבודות היציאה והכניסה לשכונה תתבצע באמצעות הרחובות שיקמים, אילנות ואגוזים והתנועה בכיכר שבמפגש הרחובות אילנות וצאלון תימשך כסדרה. צפי סיום העבודות: 28.05.2020.
מצורפת מפה של תוואי השינויים.
מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית, עיריית קרית ים.