מיזם חדש שמפעילה עיריית קריית ים החל מהשבוע נועד לנסות ולשפר את הנגשת שירותי העירייה והעובדים לתושבי העיר

במסגרת הפרוייקט שנקרא "קפעיר" יתקיימו מידי שבוע מפגשים אינטימיים, בלתי רשמיים ובלתי אמצעיים של מנהלי האגפים השונים בעירייה עם תושבי העיר.

מטרת המפגשים היא ליצור דיאלוג פתוח ובגובה העיניים בין מנהלי אגפים לבין התושבים במאמץ ליצור קרבה, הבנה, הזדהות ואמפטיה בין נותני השירות לבין התושבים.

המיזם מתקיים מידי יום שלישי בטרקלין התקשורת שבכניסה לספריה העירונית ובדרך זו מקווים בעירייה להבין בצורה מדויקת יותר את צרכי התושבים, תחושותיהם ומאווייהם.

במפגש יציג כל בעל/ת תפקיד את עיקרי משימותיו בעירייה לצד שיחה גלויה ופתוחה על מצבו המשפחתי, קורות חייו, תחביביו או כל עניין אישי אחר.

את המפגשים מפרסמת העירייה ברשתות החברתיות ובערוצי התקשורת השונים. מנהל האגף הראשון שנפגש השבוע עם התושבים הוא יובל ברנוב מהנדס העירייה.