כל מנהלי האגפים בעיריית קריית ים השתתפו בסוף השבוע בסדנת תכניות עבודה שיזמו ראש העיר דוד אבן צור ומנכל העיריה יניב שנקר

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

במסגרת הסדנה נתבקשו ראשי האגפים לבחון את ההווה, לנתח ולהבין אותו ועל בסיס זה לקבוע לעצמם שלושה יעדים להשגה בשנה הקרובה, גם במישור העירוני, גם במישור המקצועי וגם במישור האישי.

מכל מנהלי האגפים בעירייה לקחת ליום אחד, פסק זמן ממשימות היום יום ולתכנן את קו האופק של השנה הקרובה.במהלך הסדנה, ראשי האגפים שיח אשר נועד לבניית תמונה כוללת של צרכים עירוניים בתחומי הקהילה, הפיתוח והשירות לתושב.

לאור והתובנות החשובות שהועלו בשיח שורטטה טבלה סדורה אליה נתבקש כל אחד מהם להביא את היעדים שנבחרו בכל הרמות והתחומים.

תוצאה משותפת ומשולבת זו עתידה להיות התכנון העירוני לשנה הקרובה במטרה להצעיד את קריית ים קדימה.

לדברי ראש העיר דוד אבן צור מטרתו של התכנון הזה הוא בסופו של דבר לגייס את כולם - נבחרי העיר, מנהלים, עובדים ובעיקר תושבים למשימה הזו המשותפת.

בעירייה מבטיחים כי בשבועות הקרובים יושלם התכנון הזה ויתגבש ואז גם נפרסם אותו ויובא לידיעת הציבור.