משלחת של בעלי תפקידים בכירים מהעיר נינג'אי שבפרבריי שנחאי בסין הגיעה בתחילת השבוע לביקור בעיריית קריית ים ונפגשה עם ראש העיר דוד אבן צור.

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

חברי המשלחת ובראשם יו לונגג'אן יועצת בכירה של ראש העיר המקומי, הממונה על הנגישות והממונה על השירות לתושב, ביקשו להכיר את העיר קריית ים ולנסות לשתף פעולה ולבנות מנגנון של חילופי מידע וידע בין שתי העיריות.


האורחים הביעו את התרשמותם הן מההצלחה של ישראל כמדינה והן מההצלחה של קריית ים כעיר חוף ותיירות. חברי המשלחת ניצלו את המפגש עם ראש העיר כדי לשאול אותו שאלות שונות בנושא התנהלות העירייה והם ביקשו ללמוד במיוחד כיצד מתמודדת העיר על העלייה המסיבית לעיר וקליטת העולים.


חברי המשלחת אשר ביקרו בישראל ימים ספורים בלבד הבטיחו להמשיך ולשמור על קשרים מקצועיים עם ראש העיר ועם בעלי התפקידים האחרים בעירייה. אבן צור הביע את התרשמותו מחברי המשלחת וישמח לעמוד איתם בקשר.