מבצע מקיף לשדרוג איכות מתקני הלימוד במערכת החינוך של קריית ים והתאמתם למאה ה 21 מושלם בימים אלה ברחבי העיר

במסגרת זו הושלמו בכל בתי הספר ומקימים בהם מרחבי למידה חדשים המתאימים לתלמידים במאה הנוכחית.
מרחבי הלמידה האלה מיועדים לפתח אצל התלמידים חשיבה יצירתית וחסרת גבולות כפי שמתבקש מילדים במערכת חינוך מתקדמת בת זמננו.

את המרחבים החדשים אפשר למצוא כבר בבתי הספר אור אבנר, סביונים, אלמוגים וימית ובקרוב תושלם המהפכה הזו בכל בתי הספר בעיר.

ראש העיר דוד אבן צור אמר השבוע כי זהו צעד נוסף בהשלמת פערים בין קריית ים לבין הישובים השכנים מתוך כוונה להבטיח לתושבי העיר שירותים מובילים בכל התחומים.