בעקבות הזמנה של עמיתו, הירקלי קקוליה, ראש עיריית פוטי, העיר התאומה של קריית ים בגאורגיה

יצא השבוע ראש עיריית קריית ים דוד אבן צור לביקור עבודה קצר כדי לקדם את הקשרים בין שתי הקהילות.
שני ראשי הערים קיימו פגישת עבודה בלשכתו של ראש העיר המארח ואשר בה השתתף גם יו"ר מועצת העיר אלכסנדר טופוריה.
ראש העיר המארחת סיפר לאבן צור עד כמה חשוב לו הקשר עם קריית ים לפיתוח התרבות והקשרים הבינלאומיים ואף ערך לו סיור מקיף בעיר.
בין השאר ביקר אבן צור בית הכנסת המרכזי בעיר קוטאיסי הסמוכה ואחרי כן השתתף בקונצרט מיוחד שהתקיים לכבודו בהשתתפות להקות ריקודים שונות וזמרים. במהלך הקונצרט העניק לו ראש העיר המארח את מפתחות העיר בטקס מכובד ומרגש ביותר.
אבן צור הביע את ביטחונו כי בעקבות הביקור תורחב מערכת היחסים בין שתי הערים ושיתוף הפעולה החינוכי תרבותי יהיה חוד החנית של קשר זה.