בשיתוף פעולה בין עיריית קריית ים לאירגוני המתנדבים השונים בעיר, וועד שכונת סביוני ים וועדי שכונות נוספים החל השבוע מבצע של חלוקת מסכות לתושבים


המתנדבים הסתובבו במרכזים השונים ובפארקים והגינות הציבוריות שברחבי העיר וחילקו מסכות לתושבים אשר נראו כשהם ללא מסכות.


המתנדבים גם הסבירו למי שהיה ללא מסכה את חשיבות הנושא ובמיוחד את הקשר בין המסכה לבין הדאגה לילדים ולסבא וסבתא.

במקביל השיקה השבוע העירייה מסע הסברה ברשתות החברתיות וברחבי העיר אשר במרכזו חשיבות השימוש במסכה ברשות הרבים. במרכז הקמפיין הסיסמה – מה לעשות? לכסות!