המינהלת להתחדשות עירונית היא יחידה בתוך העירייה שהוקמה בשיתוף משרד השיכון והרשות להתחדשות עירונית. תפקיד המינהלת הוא לסייע ליזמים ותושבים בקידום תהליכי התחדשות עירונית בעיר (עיבוי בינוי, תמ"א 38, פינוי-בינוי וכו').

בעלי התפקידים במינהלת:

דניאל פלג - ראש המינהלת, danip@k-yam.co.il
עדן בר–נוי - אחראי תחום תכנון, 04-8789727, edenb@k-yam.co.il

המינהלת זמינה לייעוץ לתושבים אשר מעוניינים לקדם תהליכי התחדשות עירונית בבניין שלהם. בנוסף המינהלית מובילה ביחד עם משרד השיכון ומנהל הפרויקט אורי הורביץ את מתחם אג"ש להתחדשות עירונית במסלול רשויות. המינהלת היא חלק משיתוף פעולה עם מרכז עוצמה ואגף שיקום שכונות במשרד השיכון בסדנאות הכשרה לפעילים שכונתיים וקידום תהליכי פינוי בינוי.

מתחם אג"ש:
בחודש דצמבר 2016 הכריזה ממשלת ישראל על מתחם אג"ש כמתחם להתחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי. במסגרת זו נבחר מנהל פרויקט וצוות מתכננים שיקדמו תב"א למתחם. בעקבות הכרזת הממשלה נערך כנס תושבים ראשון בחודש ינואר. מתכנני הפרויקט מתחומי המים וביוב, תנועה ותחבורה, אדריכלות, ניקוז ושמאות הכינו תוכנית להתחדשות עירונית של המתחם אשר הוצגה לתושבים בכנס מספר 2 שנערך 11.12. התוכנית מיועדת להגיע לאישור הוועדה המחוזית במהלך 2018.

מסמכים להורדה

מדריך לדיירים לעקרונות התקשרות עם יזם בפרויקטים של פינוי-בינוי