ראש עיריית קריית ים דוד אבן צור שיגר אתמול מכתב הזדהות נרגש לעמיתו, ראש העיר סיגט שברומניה, העיר התאומה של קריית ים בעקבות מעשה הוונדליזם כנגד בית ילדותו של אלי ויזל ניצול השואה וחתן פרס נובל

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

על קירות הבית נתגלו אתמול כתובות נאצה אנטישמיות ותמיכה בתנועה הנאצית וכן חבלות במבנה עצמו.

ביתו של אלי ויזל אשר נולד וגדל בעיר משמש כמוזיאון מורשת של הקהילה היהודית בעיר וראש עיריית קריית ים אף ביקר במקום בעת שהוזמן לעיר כחלק מהסכם ברית ערים תאומות.

עד מלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה היהודית בעיר כ 80 אחוז מאוכלוסיית המקום ולאחר המלחמה נותרו בה יהודים בודדים בלבד.

הרשות המקומית מקפידה על שמירת המורשת בעיר והפכה כאמות את ביתו של אלי ויזל למוזיאון מורשת.

במכתב ששיגר אבן צור להוריה סקובלי ראש עיריית סיגט הוא כותב בין השאר "אין ספק בליבי שהמדובר במעשה אנטישמי של בריונים אשר לא למדו דבר מאירועי מלחמת העולם השנייה.

תפקידנו אנו, כשותפים וכבעלי ברית ערים תאומות, לעשות הכל כדי למגר את התופעה וכמובן שאני וכל תושבי קריית ים עומדים לצידך במאבק זה."