בבית הספר אלמוגים קריית ים הותקנה השנה מערכת הידרופונית ניסיונית בה ניתן לגדל צמחים ללא מצע של אדמה. ההידרופוניקה הינה שיטת גידול צמחים חדשנית בה הגידול נעשה במצע מנותק מן האדמה על בסיס מים.

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

לשיטה ההידרופונית יתרונות רבים - חיסכון במים, הקטנת השימוש בחומרי הדברה וניתוק מהתלות באדמה. פרמטרים אלו חשובים ביותר לאור הגידול באוכלוסיית העולם, הצמצום בשטחי קרקעות פוריות וזמינות וכן לאור בעיית המחסור במים וזיהומם. המערכת שהותקנה בבית הספר מאפשרת לילדים לגדל צמחי מאכל ונוי תוך כדי היכרות עם מערכות טכנולוגיות מתקדמות. בנוסף ניתן יהיה לבצע בעזרתה תהליכי חקר ורכישת מיומנויות הקשורות לתחום המדעים בצורה משמעותית וחווייתית.


תלמידי בית הספר יערכו במהלך השנה מעקב ותצפיות על הצמחים במערכת ויערכו השוואות בינם לבין הצמחים הגדלים בגינה האקולוגית של בית הספר ועל ידי כך יעמדו על ההבדלים בין הגידול ההדרופוני לגידול באדמה.


בדרך זו יילמדו הילדים כיצד "מערים" האדם על הטבע ושומר על טמפרטורה יציבה בעזרת בנית חממות על המתקן ההידרופוני, יעקבו אחר מחזור החיים של הצמח ויכירו מגוון צמחים ואת צרכי הקיום שלהם, בנוסף ייהנו מיבולי חקלאות שיגדלו בדרך זו.