בית הספר ימית בקריית ים הוסמך השבוע רשמית כביה"ס ירוק מתמ יד. בהחלטתה קבעה וועדת ההסמכה כי בית הספר נמצא בתהליך מתמשך ומעמיק במגוון פעילויות של שמירה על הסביבה כגון פעילויות קהילתיות, אורח חיים מקיים, מיחזור, גינה אקולוגית, פרויקט הדגל הכחול ונקיון החופים, החינוך לערכים ולסביבה ירוקה ועוד

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

במקביל נבחר בית הספר גם להיות גם ביה"ס מדגים כמוסמך "ירוק מתמיד". במסגרת זו ארח צוות בית הספר והתלמידים את צוות ביה"ס "ויצמן" מנהריה אשר נמצא בשלבי לימוד הנושא והגיע לקריית ים על מנת ללמוד ולראות את מגוון הפעילויות שלנו.