קרית ים, מחשוב, מיחשוב, IT

היחידה מספקת שירותי מחשוב למערכות השונות ברשות.

באחריות היחידה לדאוג לעבודה השוטפת במערכות המחשוב השונות כגון גביה, שכר, הנה"ח, וכו' כמו גם טיפול ותחזוקת המחשבים והשרתים (שרתי דואר ובסיס נתונים) ומערכת הגיבוי.

יעדי האגף

מתן מענה בלוחות זמנים קצרים.
רמת שירות גבוהה לשמירה על מהלך העבודה השוטפת.
שדרוג ופיתוח מערכות המחשוב ברשות.

    מבנה אגף ובעלי תפקידים