במסגרת שיתוף הפעולה בין תלמידי בית הספר "אלמוגים" בקריית ים ותלמידי בית ספר היהודי "הלל", במישיגן, ארה"ב, חקרו התלמידים משני בתי הספר את פעילות קק"ל בארץ ובתפוצות, בעבר ובהווה

צילום: יחידת הדוברות, קרית ים

את התוצרים הציגו המשתתפים באמצעות הרשת והמדיה והכינו בין השאר סרטוני אנימציה המתארים את פעילות קק"ל בישראל מאז הקמתה.

בתחום המוסיקה למדו על שירי החג ובגאוגרפיה - למדו על חשיבות המים בישראל והאתגר שבהשגתם.

הם חקרו ויצרו תוצרים שונים שמקורם בסוגי אדמה שונים, מאגרי מים, מרחבים ונטיעת עצים, הקשורים לקק"ל.

במסגרת לימודי האומנות- למדו התלמידים להכיר את ההיסטוריה של "הקופה הכחולה" ועצבו קופות קק"ל חדשות המותאמות לימינו.

בשיא הפעילות לקראת חג האילנות, שתל כל אחד מתלמידי הפרויקט שתיל אשר יישא את שמו של חברו מארה"ב וכל תלמיד מקריית ים יהיה אחראי מעתה לטפח את השתיל עבור חברו שבמישיגן.