עיריית קריית ים החלה בימים אלה בתהליך ליישומו של חוק העזר המאפשר לה לגבות תשלום בעד חניה ברחבי העיר

לדברי ראש העיר, דוד אבן צור, מטרתו המרכזית של החוק היא ליצור איזון בין המבקרים בעיר לתושבי המקום ובמטרה להתמודד עם בעיות החניה הקשות שיש באחרונה בעיר ולהבטיח לתושבים מקומות חניה מוסדרים.

כחלק מהיערכות ליישום החוק תחל העירייה בקרוב העירייה במסע של צביעת אזורי החניה בכחול לבן ובהצבת מדחנים בנקודות שונות.

במקביל תציע העירייה לתושביה לקבל תווי חניה מיוחדים אשר יאפשרו להם חניה בחינם בחניון חוף הים, בשכונת מגוריהם ובכל רחבי העיר למשך שעה בכל פעם. כמו כן תתאפשר חניה באמצעות אפליקציות החנייה השונות כאשר לצד זה תתנהל אכיפה כנגד כלי רכב אשר לא יחנו כחוק.

לדברי העירייה בשנים האחרונות סובלים תושבי העיר ממחסור חמור במקומות חניה במיוחד במרכז העיר וחופי הרחצה וזאת בעיקר כתוצאה מכלי רכב רבים המגיעים לעיר מבחוץ.

"לא ייתכן שהעירייה תספק שירותים לאוכלוסייה של חצי מיליון תושבים מכל הסביבה בעוד שנטל התחזוקה ייפול רק על העירייה" אמרו השבוע בעירייה והדגישו כי ההכנסות מתשלומי החניה ישפרו את שירותי החוף למתרחצים וכלל השירותים לתושבי העיר.

ראש העיר הביע את ביטחונו כי חוקי העזר החדשים כמעט שלא ישפיעו על תושבי הקריה אלא רק על מבקרים מבחוץ ובכך יבטיחו את האיזון הדרוש.