הרשמת שיא של קרוב לשליש מילדי קריית ים בתוך פחות משבוע לכיתות הגן ולכתות א' בית הספר נרשמה השבוע.

באגף החינוך ובמדור הגיל הרך הוחלט לקיים ולנהל השנה את ההרשמה בצורה מקוונת בלבד ולא במשרדי העירייה וזאת כלקח מהשנה שעברה.

לצורך זה הוקם גם מוקד טלפונים אשר סייע למתקשים והדריך את הנרשמים כיצד להתגבר על תקלות.

הליך ההרשמה החדשני התקבל בברכה רבה בידי ההורים אשר יכלו לרשום את ילדיהם בדרך זו ללא קושי, ללא עמידה בתור ומבלי שנזקקו לביטול זמן מיותר.

סך הכל יצטרפו בשנת הלימודים הבאה למערכת החינוך בעיר הן בגני הילדים והן בבתי הספר יותר מ 1000 תלמידים חדשים המסמנים מגמת עליה מתמשכת של מספר הילדים בעיר.

ראש העיר דוד אבן צור אשר ברך על היוזמה ועל ההיענות להרשמה במתכונת החדשה הדגיש כי מערכת החינוך העירונית את הבסיס החשוב ביותר לטיפוח מנהיגות מקומית והמשך התפתחות עירונית וקהילתית לקראת השנים הבאות.
באמצעות המערכת החדשה ניתנה להורים גם האפשרות לרשום את הילדים למערכת הצהרונים העירונית ושירות זה הקל אף הוא על ההורים. לאור הצלחת הניסיון מתכוונת עתה העירייה להנגיש בצורה מקוונת שירותי עירייה נוספים לשירות התושבים.