החברה הכלכלית

החברה הכלכלית לפיתוח קריית ים הינה חברה עירונית הנמצאת בבעלות מלאה של עיריית קריית ים ומשמשת כזרוע הביצוע של העירייה.

מטרתה המרכזית של החברה היא יצירה וקידום של מיזמים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים ציבוריים, עירוניים או פרטיים המצויים בתחומי הרשות ואשר קידומם יבטיח תשואה חיובית, ציבורית וכלכלית לעיר.

החברה אינה מתוקצבת בידי העירייה או כל גוף אחר והיא פועלת על בסיס עסקי תוך הקפדה על מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים.

תחומי הפעילות השוטפים של החברה:
• פיתוח תשתיות עירוניות.
• קידום פרויקטים עירוניים.
• קידום יוזמות ויזמויות.
• קידום עיר חכמה.

חברי דירקטוריון החברה

ראש העיר דוד אבן צור - יושב ראש
מנכ"ל העירייה - יניב שנקר
גזבר העירייה - שלמה הולנדר
מהנדס העירייה - יובל ברנוב
חבר מועצת העיר -שלומי קדוש

חבר מועצת העיר - אלי גבאי

נציגת ציבור - עו"ד מרינה זץ

  בעלי תפקידים

  • מנהל הקמה
   מוריס איבגי
   פקס: morisib@walla.com
  • מנהלת פרויקטים ופיתוח עסקי
   רקפת גלעין
   פקס: rakefet.calcalityam@gmail.com
  • מנהל פרויקטים PMO וממונה על חופש המידע
   אלי ללו
   פקס: eli.calcalityam@gmail.com
  • מזכירת החברה הכלכלית
   דניאל אברקי
   פקס: calcalityam@gmail.com
  כתובת: שדרות בן צבי 6 ת.ד 660 קרית ים
  טלפון: 04-8766282
  פקס: 04-8772842
  דואר אלקטרוני: calcalityam@gmail.com