החברה הכלכלית

החברה הכלכלית לפיתוח קריית ים היא חברה עירונית הנמצאת בבעלותה המלאה של עיריית קריית ים ומשמשת כזרוע הביצוע של העירייה.

מטרתה המרכזית של החברה היא יצירה וקידום של מיזמים כלכליים לרווחת תושבי העיר, באמצעות משאבים ציבוריים, עירוניים או פרטיים המצויים בתחומי הרשות ואשר יסבו לעיר ותושביה תשואה חיובית, ציבורית או כלכלית.

החברה אינה מתוקצבת בידי העירייה או כל גוף אחר והיא פועלת על בסיס עסקי תוך הקפדה על מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים.

תפקיד החברה הוא לשמש זרוע ביצוע מובילה לפיתוח עירוני והוצאה לפועל של יזמות עירוניות שונות.

חברי דירקטוריון החברה

ראש העיר דוד אבן צור - יושב ראש
מנכ"ל העירייה - יניב שנקר
גזבר העירייה - שלמה הולנדר
מהנדס העירייה - יובל ברנוב
חבר מועצת העיר -שלומי קדוש

חבר מועצת העיר - אלי גבאי

נציגת ציבור - עו"ד מרינה זץ

    בעלי תפקידים

    כתובת: שדרות בן צבי 6 ת.ד 660 קרית ים
    טלפון: 04-8766282
    פקס: 04-8772842
    דואר אלקטרוני: calcalityam@gmail.com